Політика конфіденційності

Політика конфіденційності сайту громадської організації «Електронна республіка» 

Ця Політика конфіденційності Інтернет-сайту громадської організації «Електронна республіка» https://erepublic.org.ua/ (далі відповідно «Політика» та «Сайт») пояснює порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття адміністрацією Сайту - Громадською Організацією «Електронна республіка» (далі «Організація») - даних, що надаються користувачами Сайту (далі «Користувач») при використанні Сайту, реєстрації на Сайті чи отриманні будь-яких сервісів, що надаються Організацією через Сайт  (далі - Персональних даних користувачів Сайту).

Для користування Сайтом Користувач зобов'язаний прийняти умови цієї Політики, що підтверджується використанням Сайту Користувачем.

Всі терміни, що використовуються у даній Політиці, визначаються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», якщо інше прямо не обумовлено.

 1. Предмет Політики

1.1. Дана Політика визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття персональних чи інших даних, що надаються Організації Користувачем при використанні Сайту.

1.2. Використовуючи Сайт, Користувач надає Організації право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати персональні чи інші дані Користувача на умовах даної Політики та відповідно до умов чинного законодавства.

1.3. Дана Політика не регулює, а Організація не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття персональних чи інших даних Користувача іншими юридичними особами, що не перебувають у володінні або під керуванням Організації, і фізичними особами, що не є працівниками Організації, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання персональних та інших даних Користувача є надання Користувачу інформації (в тому числі і про заплановані події чи заходи, про здійснення іншої статутної діяльності Організацією), покращення якості Сайту або інші законні інтереси.

 1. Отримання, обробка та використання інформації

2.1. Користувач має право за власним бажанням надати Організації власні персональні дані, наприклад, при оформленні підписки на розсилку, реєстрації на сайті, заповненні форм, реєстрації на заходи, здійсненні добровільного внеску через платіжні системи або при іншому використанні сайту.

2.2. При використанні Користувачем Сайту, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Користувача, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.3.  Організація має право зберігати персональні та інші дані Користувача в обсязі та у строки, необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці. Організація буде зберігати і використовувати інформацією на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Організації доцільним, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

 1. Доступ до інформації

3.1. Організація зобов'язується не надавати персональні дані Користувача третім особам у комерційних цілях без згоди Користувача, якому належать ці дані. Передача персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

- після одержання згоди Користувача, якому належить дана інформація;

- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані.

3.2. Користувач дозволяє Організації надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Організація уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

 1. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Організації, Організація не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

5.  Користувач має право змінити або видалити свої персональні дані, що знаходяться у доступі Організації. Для цього Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Організації: office@erepublic.org.ua.

 1. Деякі сервіси Сайту передбачають здійснення Користувачем платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Організації та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності.
 2. Організація має право вносити зміни в дану Політику про конфіденційність. Усі внесені до Політики зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Політики, за адресою https://erepublic.org.ua/politika-konfidencijnosti/.
  Усі зміни Політики набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Користувачем Сайту.
 3. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
 4. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Політики, інші частини Політики залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Політики, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
 5. До даної Політики й відносин між Організацією та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Політики та використання Сайту.